CLUB PROFESSIONAL
Michael Lundbäck
Wäsby GK

Juniorträningen


Detta är verksamheten för de som kommit lite längre med sin golf och 
spelar på våra stora banor. Här handlar det att skapa bra grunder, spela mycket 
på banan och ha kul.

All träning sker med PGA pro och grupperna tränar vid sex tillfällen under våren, 
sex tillfällen under hösten och en avslutning. Förutom gruppträningarna hoppas vi 
tränare att spelarna tillbringar ytterligare tid på vår anläggning med spel och egen 
träning tillsammans med sina golfkompisar.

Alla juniormedlemmar är välkomna att vara med. Vi strävar efter att hitta lämplig 
grupp till samtliga som vill vara med.
 
Wäsby GK
Nibble Gård 194 02 Upplands-Väsby Tel. 08-51 41 03 60 golfstore@wasbygolf.se
Försäljningsvillkor | © GOLFSTORE 2018